Analytikerkåren har sänkt årsprognoser på Sweco efter delårsrapporten

Foto: Pixabay.
Analytikerkåren har efter Swecos rapport den 27 oktober sänkt årsprognoser på intäkter, vinst per aktie och utdelning för åren 2017-2018. Rapporten för tredje kvartalet var sämre än väntat. Aktien handlas i dag till ett lägre p/e-tal än före rapportsläppet. 

Enligt Bloomberg har analytikerna efter rapporten justerat ned prognosen för intäkterna med 1,5 procent för i år och sänkt med 1,4 procent för nästa år.

Prognoserna för resultat per aktie har sänkts med 3,2 procent för i år och minskats med 3,3 procent för nästa år.

Estimaten för utdelning per aktie har sänkts med 1,0 procent för i år och minskats med 0,9 procent för nästa år.

Aktiekursen har från och med rapportdagen backat med 4,6 procent till 181,3.

Räknat på nästa års vinstprognos handlas aktien nu till p/e-talet 17,9, att jämföra med 18,1 dagen innan rapporten släpptes.

Sweco Utfall i fjol Prognos i år Prognos nästa år
Försäljning, Mkr 16531 16738 17392
Res/aktie, justerad, kr 8,35 9,33 10,14
Utdelning, kr 4,3 4,95 5,48
Källa: Bloomberg