Analytikerkåren har skruvat upp prognoserna för SKF

Foto: Pixabay.

Analytikerkåren har efter verkstadsbjässen SKF:s delårsrapport tisdagen den 31 oktober höjt prognoser över försäljning, vinst per aktie samt utdelning för 2017-2018. Aktien har efter en initialt kraftig kursuppgång direkt efter rapportsläppet kommit tillbaka på nivåer som sågs före rapportsläppet. Aktien handlas idag till ett lägre p/e-tal än före rapportpubliceringen.

Enligt Bloomberg har analytikerna justerat upp prognosen för intäkterna med 0,2 procent för i år och höjt med 0,7 procent för nästa år.Prognoserna för resultat per aktie har höjts med 1,6 procent för i år och ökats med 2,8 procent för nästa år.

Estimaten för utdelning per aktie har höjts med 0,4 procent för i år och ökats med 0,7 procent för nästa år.

Aktiekursen har från och med rapportdagen stigit med 0,5 procent till 186,8.

Räknat på nästa års vinstprognos handlas aktien nu till p/e-talet 14,7, att jämföra med 15,0 dagen innan rapporten släpptes.

SKF Utfall i fjol Prognos i år Prognos nästa år
Försäljning, Mkr 72787 77333 79080
Res/aktie, justerad, kr 8,79 11,49 12,74
Utdelning, kr 5,5 5,80 6,18
Källa: Bloomberg