Anders Elgemyr på Jarl Securities kommenterar börsfallet på den amerikanska börsen

Fredagen var den sjunde gången som S&P 500 fallit mer än 2 procent de senaste 5 åren. Tekniskt så bröt indexet 20-dagars glidande medelvärde och investerare tar sikte på MA50 vid 2715.

 

“Just 2700 utgör dessutom en gammal stödnivå”, skriver Anders Elgemyr på Jarl Securities i CMC Markets morgonbrev och tillägger:

“Faktum är att samtliga sektorindex stängde ner i USA både på vecko- och dagsbasis förra veckan. Det var mycket länge sedan något motsvarande inträffade”.

VIX-indexet över sina terminskontrakt

VIX-indexet steg dessutom över alla sina terminskontrakt i fredags, enligt McClellan.

“Sådana tillfällen när detta sker i stigande trender, såsom nu, utgör nästan alltid kortsiktiga botten-tillfällen i marknaden, det vill säga köptillfällen, enligt McClellan. Vi understryker att så är fallet men poängterar samtidigt att vi helst ser en bekräftelse innan vi blåser faran över”, kommenterar Elgemyr.

Räntorna spökar

Det är alltså räntorna som spökar. Det var i fredags som sysselsättningssiffran in ungefär som väntat men ersättningen per arbetad timme steg.

“Det skapade oro på räntemarknaden eftersom stigande löner normalt ger högre inflation. Länge har 2,6 procent på räntemarknaden setts som en tröskel som inte fick passeras men 3 procent är betydligt viktigare ur ett tekniskt perspektiv och framför allt fundamentalt. Många kommer att få problem med sina kostnader om räntorna snabbt stiger från 2 procent till 3 procent när hus, fastigheter, företag och annat köpts med 2 procent som bas i kalkylen”, enligt Elgemyr.

 


I grafen ovan syns 1-timmes grafen för S&P 500 i rött och räntor i svart. Notera hur S&P 500 bryter ner medan räntorna bryter upp.

 

“Hittills har alla sättningar under Trump varit köptillfällen”

Så här sammanfattar Elgemyr läget:

Hittills har alla sättningar under Trumps era varit köptillfällen. En stor del av nedgången beror sannolikt på att Fed flaggar för att man ska höja räntan snart, vilket trycker upp räntorna och att stödköpen minskar, vilket skapar mindre efterfrågan på obligationer. Detta i en period när USA:s statsskuld kommer att öka på grund av skattereformerna.

Fortsätter fallet, vilket inte alls är skrivet i sten, så kommer centralbankerna någonstans att ingripa. Man kan tycka att det inte är deras roll att försvara börserna (vilket det inte är) men de kommer att ingripa med hänvisning till den ekonomiska stabiliteten. Den våg av likviditetsåtstramningar vi nu ser kommer då att slå tillbaka till nya stimulanser, avslutar han.