Art of Execution & Portföljteori

Under åren 2006 till 2013 undersökte fondförvaltare Lee Freeman-Shor 30 874 affärer gjorda av 45 av världens då bästa investerare. I egenskap av fondförvaltare hos Old Mutual hade Lee investerat i deras fonder med idén av att samla deras bästa investeringsförslag i en fond. Som stor institutionell investerare fick han en insyn i en del av finansvärlden som annars gömmer sig bakom lyckta dörrar. Han fick också en unik tillgång till högintressant data både gällande avkastning men kanske främst till metodiken hur förvaltningen gick till.

Idén i sin absoluta enkelhet är briljant, anlita de bästa förvaltarna för att på så vis maximera möjligheterna till hög avkastning. Till hans stora förvåning när han gick igenom sin data visade det sig att majoriteten av investeringarna var förlustaffärer men att avkastningen ändå var positiv. Denna för honom banbrytande upptäckten fick honom att skriva boken ”the Art of execution”.

Boken delar in investerarna i 5 kategorier:

  1. The Rabbits – Stoppar huvudet i sanden.
  2. The Assassins – Använde “stoploss” vid en förutbestämd nedgång.
  3. The Hunters – Köpte mer av förlorarna tills det blev en vinnare.
  4. The Raiders – Tog vinsterna för snabbt.
  5. The Connoisseurs – Lät vinsterna springa och stoppa förlusterna snabbt.

 

Boken i sig är inget nytt under solen för de som sysslat med investeringar en längre tid, snarare är kategoriseringen ovan det som är intressant som sätter namn på en viktig problematik. Andra intressanta siffror är fördelningen mellan vinster och förluster, det som man i tradingvärlden kallar för ”hit ratio”. Till och med i den femte gruppen ”the Connoisseurs” uppnåddes enbart 40% vinster. Det är betydligt lägre än börsen och till och med klart lägre än att singla slant. Uppenbarligen ligger en stor del av överavkastningen i avvägningen mellan att ha rätt ofta men lite, eller sällan och mycket. Alla som läst böcker som ”Market wizards” eller andra alster om framgångsrika investerare har sett den gemensamma nämnaren, predikan som ekar i varje bok om investeringar; ”let your winners run, sell your losers short”.

Ska man sammanfatta intelligentsian syn på investeringar så finns det ingen helig graal inom investeringar men flera goda förhållningsregler som kan hjälpa en att undvika de största misstagen. Exempelvis leta efter anomalier på börsen, säsongseffekter har det skrivits spaltmeter om, likväl diverse momentumstrategier såsom 200 dagars glidande medelvärde. Det största mervärdet av dessa är nog ändå att de hjälper investeraren att undvika förluster. Minimera nedsidan och maximera uppsidan med idéen att styrka föder styrka och tvärtom.

Mystiken som omgärdar de största och bästa hedgefonderna kommer antagligen ur otillgängligheten. Med TV-serier som Billions späs synen på hedgefondsförvaltare som finansiella Einsteins på, sanningen är dock som så oftast någonstans mitt emellan. Liksom alla investerare kämpar dessa finansmatadorer varje dag med att skapa överavkastning, visserligen ger deras status och storlek fördelar som kan underlätta men lika mycket stjälpa och försvåra.

Bill Ackmans idé om en extremt koncentrerad portfölj fungerade tills den en dag inte längre fungerade.  Till slut vann matematikens lagar även över honom med katastrofer som Valeant och Herbalife. Diversifiering är det enda sättet att minska risk utan att minska uppsidan riskjusterat men denna effekt är avtagande. Finns ingen större poäng att ha fler än 15 olika aktier och i princip ingen alls att gå över Fisher & Loire legendariska magiska siffra om 32 aktier. Detta givet att man ser enbart på standardavvikelse, vill man komplicera problemet vidare ska man även ta hänsyn till alternativkostnaden av att missa överavkastningen i aktier som inte ingår i portföljen.

Värt att nämna är också att aktier i regel är korrelerande, en portfölj av 32 gamingaktier är inte diversifierad, likväl ej heller en portfölj av enbart aktier. För att uppnå sann diversifiering bör man därmed se på alternativa tillgångsslag.

Ray Dalio, legendarisk investerare och grundare av Bridgewater Associates poängterar ofta detta. I en intervju från 2011 års Bloomberg Markets 50 Summit svara han på frågan om sina principer inom investeringar:

“Okay, an example would be, what I call the Holy Grail. If you get this, you will get all the riches in the universe. You’ll make a lot of money. That is, if you have fifteen or more good, uncorrelated return streams. That the math of that is such that if you go from one to two uncorrelated return streams. That you will reduce your risk by about eighty percent at about fifteen.  And there’s a certain math to it. There’s a certain structure to it.”

 

//Handelsson

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.