Autoliv vill separera affärssegment

Autoliv, logotype
Fordonssäkerhetsbolaget Autoliv anordnar idag en kapitalmarknadsdag i Frankfurt och har under morgonen meddelat att en strategisk översyn av verksamhetsstrukturen ska genomföras. Planen är att skapa separata bolag av de två nuvarande affärssegmenten Passive Safety och Electronics.

Autoliv betonar att översynen har påbörjats men att det inte finns några garantier för att det resulterar i några transaktioner, oavsett om det handlar om en uppdelning eller en börsnotering av verksamheterna. Om det blir en uppdelning förväntas processen ta ungefär ett år.”Under det senaste årtiondet har verksamheten inom Electronics vuxit och mognat sida vid sida med vår världsledande verksamhet inom Passive Safety och vi har idag två
åtskilda, framgångsrika verksamheter med sin egen, unika affärslogik. Vi är övertygade om att det är dags att de båda, var och en för sig, får maximera sin potential,” säger Jan Carlson som är koncernchef och styrelseordförande.

Målet för Passive Safety för 2020 som fristående bolag är följande:

– Överträffa 10 miljarder dollar i försäljning, motsvarande en årlig tillväxt på omkring 8 procent från 2017.
– Öka marknadsandelen från 39 till omkring 45 procent eller mer.
– Nå en justerad rörelsemarginal på omkring 13 procent.

Målet för Electronics för 2020 som fristående bolag är följande:

– Nå en försäljning om 3 miljarder dollar, motsvarande en årlig tillväxt på 10 procent från 2017.
– Nå en justerad rörelsemarginal på 0-5 procent.

För Autoliv som helhet uppdateras idag även några av målen för årtiondet fram till slutet av 2019, i befintlig bolagsstruktur.

Autoliv har som mål att ha en försäljning som överstiger 12 miljarder dollar. Tidigare var målet att nå just 12 miljarder dollar vilket innebär att det nya målet är en ökning. Uppdelat väntas drygt 9,5 miljarder dollar komma från segmentet Passive Safety och omkring 2,5 miljarder från Electronics. Det tidigare målet från 2015 var omkring 9 miljarder från Passive Safety respektive omkring 3 miljarder från Electronics.

Vidare är målet att öka rörelsemarginalen för Passive Safety, vilket är en höjning jämfört med det tidigare målet som angav “att nå en marginal i enlighet med företagets långsiktiga marginalspann”.

Målet är även att vinsten per aktie växer snabbare än försäljningstillväxten för 2015-2019, vilket är en bekräftelse av tidigare mål.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.