Balder ökar hyresintäkterna och förvaltningsresultatet i andra kvartalet

Balders hyresintäkter uppgick till 1 433 miljoner kronor under andra kvartalet 2017 (1 307), en ökning med 10 procent mot föregående år. Bolagets förvaltningsresultat blev 665 miljoner kronor under andra kvartalet 2017 (547), 22 procent bättre än föregående år. 

 

Driftöverskottet uppgick till 1 000 miljoner kronor (896).

Värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till 827 miljoner kronor under andra kvartalet 2017 (1 026).

Substansvärde per aktie låg på 215,59 kronor (169,39). I slutet av föregående tremånadersperiod låg substansvärdet på 209,23 kronor.

Resultatet efter skatt blev 1 754 miljoner kronor (1 184), en ökning med 48 procent mot föregående år. Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare blev 1 694 miljoner kronor (1 026).

Resultat per stamaktie hamnade på 9,13 kronor (5,66), vilket innebär en ökning med 61 procent mot föregående år.

 

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.