Bil Sweden tror på stark bilmarknad i år men något svagare än i fjol

Den svenska bilmarknaden var rekordstark under 2017. Någon fortsatt uppgång under 2018 är inte att vänta, visar en prognos från branschorganisationen BIL Sweden.

Under 2017 var marknaden rekordstark för bilar och lastbilar. Totalt registrerades det 379 255 personbilar, 55 382 lätta lastbilar och 6 196 tunga lastbilar. Samtliga tre områden låg på rekordnivåer.

Personbilsmarknaden väntas backa något under 2018.

– Vår prognos för 2018 på 360 000 nya personbilar visar att vi tror på en fortsatt mycket stark bilmarknad även i år. Slår prognosen in blir 2018 det tredje bästa bilåret någonsin. Förutsättningarna är goda för en en bra bilmarknad i år då den svenska ekonomin väntas vara fortsatt stark och räntorna förbli låga. Därtill är 2018 ett valår, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden, i en kommentar.

Även marknaden för lätta lastbilar väntas backa.

– Vi bedömer att nyregistreringarna av lätta lastbilar kommer att hamna på 54 000 fordon under 2018. Slår prognosen in hamnar 2018 på den näst högsta nivån någonsin. Fortsatt stark konjunktur i år driver på lastbilsförsäljningen, säger Bertil Moldén.