Bilias ordförandes fru köper aktier för miljoner

Eva Qviberg, fru till bilhandlarföretaget Bilias styrelseordförande Mats Qviberg, har den 1 november köpt 25 000 aktier i bolaget. Aktierna köptes till kursen 76 kronor per aktie, en affär på 1,9 miljoner kronor.

Affären gjordes på Nasdaq Stockholm. Det framgår av Finansinspektionens insynsregiste