Bitcoin kan vara farligt för finanssystemet enligt Feds Randal Quarles

Foto: Pixabay.

Randal Quarles som är vicechef för bankregleringen inom Federal Reserve varnar för bitcoin och kallar kryptovalutan för en potentiell fara mot det finansiella systemet.

Han uppgav att det särskilt gäller om den virtuella valutan fortsätter att växa i omfattning. Bitcoin har under 2017 haft en explosiv utveckling på marknaden som lett till en värdeökning som mest elva gånger priset vid starten på året.

Det stora intresset för bitcoin och övriga kryptovalutor har gjort att det även börjat pratas om att göra dem acceptabla som vanliga betalmedel.

Men här träder Randal Quarles in och varnar för flera av riskerna med att göra så.

”Utan uppbackningen av en centralbank och ett institutionellt stöd är det inte klart hur en privat digital valuta i centrum för ett stort betalningssystem skulle uppträda eller om betalningssystemet skulle kunna fungera i tider av stress”, sade han.

Han uppmanade också andra centralbanker till att inta en mer försiktig hållning till kryptovalutor.

”Digitala valutor är en nischprodukt som ibland får stora rubriker. Men ur en analyssynvinkel saknar valutan stöd av andra tillgångar, det har inte något inneboende värde, det saknar även ansvar från ett reglerat bankinstitut och i de flesta fall är det inte någon institutions ansvar”.