Blackrock rekommenderar amerikanska statsobligationer med kort löptid

Amerikanska kapitalförvaltaren Blackrock med dess chefsstrateg Richard Turnill har i sin senaste veckokommentar tagit fokus på amerikanska statsobligationer.

En rekommendation för de med kort löptid görs med anledning av att de återigen har blivit attraktiva sedan deras avkastning nått över nivån för inflationen.

Sedan finanskrisen har dessa obligationer dragits med låg avkastning men nu erbjuder dem alltså en möjlighet. Och inte bara det, de korta obligationerna ses också som en starkare buffert mot oron för ytterligare räntehöjningar. Därmed är relationen mellan risk och avkastning bra gynnsam för denna tillgångsslag.

I sin brukliga rekommendation blir det dock ett undervikt för amerikanska statsobligationer. Men detta är så för att man baserar rekommendationen på ett tremånaders perspektiv och man betonar i marknadskommentaren att det är obligationer med kortare löptid som är attraktiva.

Inom övriga tillgångar får även europeiska obligationer en undervikt liksom europeiska ränteprodukter.

På aktiefronten görs inga förändringar. Det innebär att det är övervikt som fortsatt gäller för USA, Japan, tillväxtmarknader och Asien (exklusive Japan). Europa är enda aktieslaget som får neutral rekommendation.