Blackrock ser inte stabil fundamenta äventyras av handelsrisker

Amerikanska kapitalförvaltaren Blackrock med dess chefsstrateg Richard Turnill har i sin senaste veckokommentar valt att inrikta sig på protektionism och risker för handel.

 

Uppfattningen är att stabil fundamenta på marknaderna inte äventyras av handelsriskerna, även om en potentiell eskalering av dem utgör den största geopolitiska risken för global tillväxt under 2018.I ett scenario där protektionismen börjar skada de globala tillväxtutsikterna, väntas valutor och aktier på tillväxtmarknader få ta den hårdaste smällen.Det hela kan också leda till flykt till säkra tillgångar som yen och statsobligationer. Likaså kan det skapa inflationstryck genom en ökning i importkostnader om globala försörjningskedjor förblir rubbade under en längre tid, uppger Blackrock.

Som brukligt presenteras även en tremånaders prognos för en rad olika tillgångsslag.

Man behåller övervikt på amerikanska aktier och övriga globala aktier, förutom för europeiska aktier som man behåller som neutral. Man behåller även undervikt för amerikanska statsobligationer och europeiska ränteprodukter.

Reno Santic
Please follow and like us: