BMW:s resultat föll – bolaget ser dock solid resultatökning för helåret

Tyska prestigemärket BMW redovisar en omsättning i linje med förväntat under tredje kvartalet. Resultatet var lägre än väntat. Jämfört med föregående år sjönk vinsten.

Omsättningen uppgick till 23 424 miljoner euro (23 362), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 23 300. Rörelseresultatet blev 2 304 miljoner euro (2 380), med en rörelsemarginal på 9,8 procent (10,2).

Resultatet före skatt var 2 422 miljoner euro (2 575). Resultatet efter skatt blev 1 789 miljoner euro (1 821).

Leveranserna ökade under kvartalet med 1,2 procent till 590 415 fordon. Rolls-Royce gick trögt och minskade leveranserna med 18,4 procent till 768 bilar.

BMW spår att leveranserna inom divisionen Automotive ökar något under året. Företaget spår också en solid ökning av resultatet för helåret, upp från en tidigare prognos om en svag ökning av resultatet.

BMW, MEUR Q3-2017 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2016
Nettoomsättning 23 424 23 300 0,5% 23 362
Rörelseresultat 2 304 2 370 -2,8% 2 380
Rörelsemarginal 9,8% 10,2% 10,2%
Resultat före skatt 2 422 2 575
Nettoresultat 1 789 1 821