Boliden handlas till lägre p/e-tal i dag än före kvartalsrapporten

Bild från Bolidens Aitikgruva. Pressbild. Foto: Lars de Wall.
Analytikerkåren har efter Bolidens delårsrapportering den 24 oktober sänkt prognoser över försäljning och resultat per aktie för helåren 2017 och 2018. Aktien har fallit tillbaka rejält efter resultatmissen i tredje kvartalet. Aktien handlas i dag till ett lägre p/e-tal än före rapporten för en vecka sedan.

Enligt Bloomberg har analytikerna justerat ned prognosen för intäkterna med 0,8 procent för i år och sänkt med 0,7 procent för nästa år.

Prognoserna för resultat per aktie har sänkts med 2,8 procent för i år och minskats med 1,1 procent för nästa år.

Aktiekursen har från och med rapportdagen backat med 4,7 procent till 293,3 kronor.

Räknat på nästa års vinstprognos handlas aktien nu till p/e-talet 12,6, att jämföra med 13,1 dagen innan rapporten släpptes.

Boliden Utfall i fjol Prognos i år Prognos nästa år
Försäljning, Mkr 40316 48292 48276
Res/aktie, justerad, kr 15,72 23,49 23,31
Källa: Bloomberg