Börsen dök efter amerikansk inflationsstatistik

Foto: Pixabay.

Kärn-KPI i USA var upp med 0,3 procent i månadstakt under januari, vilket är den skarpaste uppgången på ett år. Väntat var en måttligare uppgång på 0,2 procent, enligt Thomson Reuters.

Stockholmsbörsens storbolagsindex OMXS30, som var upp 0,78 procent inför statistiksläppet, vände skarpt ned till som mest -0,65 procent. Vid 15.30-tiden hade indexet återhämtat sig något till +0,08 procent.Inför den amerikanska börsöppningen är S&P 500 terminen ned 1,26 procent medan Nasdaq 100 terminen har backat 1,31 procent. Strax innan klockan 10.00 i dag var terminerna upp 0,41 respektive 0,47 procent.

KPI var med 2,1 procent i årstakt under januari. Det var samma ökningstakt som föregående månad och en bit över analytikernas förväntan på +1,9 procent.
Kärninflationen var samtidigt oförändrade 1,8 procent i årstakt, mot väntade 1,7 procent.

Även svag statistik över den amerikanska detaljhandeln kan ha bidragit till den plötsliga riskaversionen. Handeln sjönk med 0,3 procent i januari från december, mot en väntad uppgång på 0,2 procent. Vidare reviderades även siffran för december ned till en oförändrad månadstakt, från tidigare +0,4 procent.