Börsnoteringarna har ökat stort i Norden hittills i år

Börsnoteringarna, IPOs, i Norden är upp med 52 procent under årets tre första kvartal. Det visar revisionsföretaget EY Nordic Capital Markets Insights senaste kartläggning.

I absoluta termer uppgick antalet IPOs till totalt 64 stycken (42). Överlägsen etta är fortsatt Stockholmsbörsen med 50 av introduktionerna och även en ledande position inom transaktionsvolymen för dessa.Övriga introduktioner under perioden var sju till antalet i Oslo, fem i Helsingfors och två i Köpenhamn.

”Vi ser att intresset för noteringar är mycket starkt och det är ett positivt börsklimat även under 2017. Noteringsåret var något trögstartat, men sedan har det varit hög aktivitet och vi ser en fortsatt positiv trend i Norden”, säger Andreas Dalhäll, IPO Leader inom EY Norden och Sverige.

Vad gäller det totala värdet för noteringarna under perioden så har de varit lägre jämfört med motsvarande period året innan. Detta beror på att jämförelseperioden innehöll de danska noteringarna av Dong Energy och Nets, vilka hade ett sammanlagt börsvärde vid introduktionerna på cirka 44 miljarder kronor.

Sett globalt steg antalet börsintroduktioner under årets första tre kvartal med 59 procent och 55 procent i transaktionsvärde från 2016.