Cevian flyttar på sina aktieposter i Volvo, kan vara tecken på en förberedande försäljning – Di

Christer Gardells aktivistfond Cevian Capital kan komma att förbereda en försäljning av sitt innehav i Volvo efter att ha delat upp ägandet på flera olika förvaltarregistrerade depåer. Det skriver Dagens Industri i tisdagens tidningsutgåva.

Metoden där man flyttar över ägandet till UBS har tidigare använts av Gardell när han valt att göra exit i Telia 2009 och Swedbank 2011.

För Volvos del har Cevian slutat att äga Volvoaktier i eget namn sedan i april, enligt information från aktieägartjänsten Holdings.

Istället har den dåtida aktiestorleken på 8,4 procent av kapitalet och strax under 15 procent av rösterna överförts till den förvaltarregistrerade UBS-depån UBS AG London Branch A/C Client. Sedan dess har två till depåer öppnats och ägandet fördelats på dem. Enda kruxet är att den sammanlagda storleken nu utgör 6,1 procent av kapitalet och 11,3 procent av rösterna i Volvo.

”Från det går det dock inte att dra slutsatsen att Cevian har sålt aktier i Volvo, eftersom en annan möjlighet är att aktivistfonden har förflyttat aktier till någon ytterligare förvaltarregistrerad depå”, skriver Di.

Samtidigt utesluter en expert på aktieägarfrågor inte att Cevian förbereder eller har redan gjort en ändring i sitt ägande i Volvo. Det i sådana fall genom en försäljning.

”Men det går inte att dra någon säker slutsats innan det kommer ett flaggningsmeddelande”, säger personen.

Cevian måste enligt gällande regler flagga för när bolaget går under 5 procent av kapitalet eller 10 procent av rösterna i Volvo.

Till Di avböjde Christer Gardell att kommentera omplaceringarna. Han sade att alla innehaven flyttas runt då och då och att Volvo fortfarande är billig för honom. Volvo är upp 30 procent i år.

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.