Cloetta bättre än väntat

Foto: Anna Sundström, Finwire.

Godistillverkaren Cloetta redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Bolaget rapporterar minskad vinst, men rörelseresultatet var högre än väntat.

Omsättningen uppgick till 1 559 miljoner kronor (1 562), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 554. Organiskt minskade försäljningen med 3 procent.

Rörelseresultatet blev 164 miljoner kronor (166). Rörelsemarginalen var 10,5 procent (10,6).

Rörelseresultatet justerat på 166 miljoner kronor (164), väntat var 146, med en rörelsemarginal på 10,6 procent (10,5). Förbättringen i rörelseresultatet, justerat, drivs främst av ökningen inom förpackade varumärken och kostnadseffektivitet motverkat av valutakursförändringar.

Resultatet före skatt var 131 miljoner kronor (124).

Resultatet efter skatt blev 99 miljoner kronor (95), analytikerkonsensus 96.

Resultat per aktie hamnade på 0,35 kronor (0,33).

Marknaden för förpackad konfektyr minskade något i Sverige, Finland, Norge och
Nederländerna under perioden. I Danmark ökade marknaden, uppger Cloetta i sin rapport.

“Vi har nu alla byggstenar på plats för att driva både tillväxt och lönsamhet och det
kommer på medellång sikt driva Cloettas rörelsemarginal till 14 procent”, skriver vd Henri de Sauvage-Nolting i rapporten.

Cloetta, Mkr Q1-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2018
Nettoomsättning 1 559 1 554 0,3% 1 562
Rörelseresultat 164 166
Rörelsemarginal 10,5% 10,6%
Rörelseresultat, ex eo 166 146 13,7% 164
Rörelsemarginal, ex eo 10,6% 9,4% 10,5%
Resultat före skatt 131 124
Nettoresultat 99 96 3,1% 95
Resultat per aktie, kronor 0,35 0,33
Kassaflöde från löpande verksamhet 154 -29

Konsensusdata från Factset

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.