Coca-Cola uppdaterar långsiktiga finansiella mål

Dryckesjätten Coca-Cola har valt att upprepa guidningen och uppdatera de långsiktiga finansiella målen inför sin första kapitalmarknadsdag sedan 2009. Den hålls senare under torsdagen.

Det innebär att bolaget fortsatt vill uppnå en vinsttillväxt på mellan 6 och 8 procent, rensat för valutaeffekter.I tillägg inför bolaget ett nytt långsiktigt mål för kassakonverteringen, det vill säga fritt kassaflöde delat med rörelseresultat före avskrivningar. Det ska uppgå till mellan 95 och 100 procent.

Vidare siktar bolaget på att ha en rörelsemarginal på minst 35 procent år 2020, rensat för valutaeffekter.

För nästa år planerar Coca-Cola att kapitalinvesteringarna, capex, ska uppgå till 1,9 miljarder dollar. På längre sikt ska capex i förhållande till de totala intäkterna ligga på mellan 4,5 och 5 procent.

Coca-Cola är upp 0,3 procent i torsdagens förhandel.