Consilium ökar i första kvartalet

Marinelektronikbolaget Consilium redovisar ökad omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan, samtidigt som orderingången sjönk. Bolaget rapporterar även en något högre vinst.

Omsättningen uppgick till 374,6 miljoner kronor (367,9), en ökning med 2 procent mot föregående år.

Ebitda-resultat blev 52,6 miljoner kronor (51,3), med en ebitda-marginal på 14,0 procent (13,9).

Rörelseresultatet blev 39,5 miljoner kronor (39,0), med en rörelsemarginal på 10,5 procent (10,6). Resultatet före skatt var 25,3 miljoner kronor (25,3). Resultatet efter skatt blev 19,6 miljoner kronor (19,5), en ökning med 1 procent mot föregående år.

Orderingången under första kvartalet landade på 381,8 miljoner kronor (417,8), en minskning med 9 procent mot föregående år.

Consilium, Mkr Q1-2018 Q1-2017 Förändring
Nettoomsättning 374,6 367,9 1,8%
EBITDA 52,6 51,3 2,5%
EBITDA-marginal 14,0% 13,9%
Rörelseresultat 39,5 39,0 1,3%
Rörelsemarginal 10,5% 10,6%
Resultat före skatt 25,3 25,3 0,0%
Nettoresultat 19,6 19,5 0,5%
Orderingång 381,8 417,8 -8,6%
Please follow and like us: