Coronaviruset en ‘svart svan’ hittills inte sedd – Moodys

Kreditvärderingsinstitutet Moodys varnar för att coronaviruset kan visa sig bli en “svart svan” inte hittills sedd av världsmarknaderna, enligt veckorapporten “Weekly Market Outlook”. Viruset har potential att övertrumfa även den senaste finanskrisen från 2008-2009, enligt kredithuset.

”Liksom kollapsen på den amerikanska bostadsmarknaden kom ingen i början av 2020 att förutspå ankomsten av en potentiellt förödande pandemi. Och till skillnad från finanskrisen kan offentliga hälso- och ekonomiska policymakare vara begränsade i deras förmåga att slå tillbaka en 1918 (spanska sjukan) typ av pandemi”, skriver Moodys.

Moodys uppger vidare att om det otänkbara inträffar och det blir en fullt ut global pandemi så kommer priserna på råvaror att falla betydande. Att få dem tillbaka på låga nivåer som under vinstrecessionen 2015-16, orsakad av en kollaps i oljepriset, skulle betyda att metallprisindex, måste falla med 26 procent och brentoljan med 43 procent från nuvarande nivåer, uppges det.

https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1212580

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.