Därför ser vi låga löneökningar enligt Riksbanken

Riksbanken menar att de ovanligt låga nominella löneökningarna i Sverige de senaste åren kan delvis hänga samman med en lägre arbetskraftsbrist. Det uppger Riksbanken i en kommentar.

De låga nominella löneökningarna i Sverige har skapat huvudbry hos centralbanken. Arbetsmarknaden har utvecklats mycket starkt vilket enligt skolboken skall leda till stigande löner. Det har dock inte skett.

En ny indikator visar dock att bristen på arbetskraft kan vara lägre än vad andra mått visar, vilket delvis skulle kunna förklara varför löneökningarna har varit mer dämpade under senare år, uppger centralbanken i en kommentar och fortsätter.

“Analysen kan dock inte fullt ut förklara varför löneökningarna varit så låga. Det är därför sannolikt att andra förändringar på arbetsmarknaden har bidragit till att dämpa löneökningarna under senare år.”

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.