Dead Coin Bounce

Dead cat bounce är en vanligt förekommande term inom finans, begreppet kommer ifrån “even a dead cat will bounce if it falls far enough and fast enough”. Problemet är att detta är ingen vanlig cat, detta är Bitcoin.

Kryptovalutan som skapades av Satoshi Nakamoto år 2009, och förra året (2017) slog nästan alla rekord. Resan ifrån $900 i början av 2017 till nästan $20 000 dollar i slutet av december gjorde att Bitcoin var samtalsämnet runt många middagsbord runtom i världen.

Bild 1. Google sökningar på termen Bitcoin. Källa: Google trends

Min åsikt är att en tillgång som har handlats i extremer tenderar att fortsätta att handlas i extremer. Genomgår tillgången en extrem uppgång, följer ofta en nedgång som blir brutalare än väntat. En period där studsarna alltid varit extrema avlöses av en period där studsarna är obefintliga, tills den dagen då priset pressas över den magiska gränsen och då studsar katten. Jag är också av åsikten att en tillgång som en gång i tiden upplevt hög volatilitet har en tendens att i närtid återigen få uppleva hög volatilitet. Ju extremare volatiliteten varit desto extremare återfall. Dessutom ju lugnare klimatet är före stormen, än mer kommer de blåsa upp.

Bild 2. Bitcoin chart ifrån okt 2017 – idag. Källa: Bitfinex

Bitcoin befinner sig just nu något över $6000, en nivå där den bottnat två gånger tidigare (april samt februari). Senaste månadens handel har kännetecknats av väldigt låga volymer, från 1,2M Bitcoin per vecka för 3 månader sen till dagens 500k Bitcoins i veckan på samtliga exchanges. Toppnoteringen nåddes i januari då det under en vecka omsattes 2,23M Bitcoin. Lägg där till att priset per Bitcon har gått ner väsentligt vilket gör att omsättningen mätt i USD/andra kryptovalutor har sjunkit ännu kraftigare. Handeln har även präglats av betydligt lägre volatilitet. Standardavvikelsen har minskat ner till nivåer där den var i september förra året. Detta motsvarar en halvering mot för 3 månader sedan, och 1/4 av vad som bjöds på i december/januari. Volatiliteten är inte bara lägre utan också annorlunda, studsarna uteblir nästan helt efter en lite större intradagsrörelse. Detta gör att det är nästan meningslöst att gå emot rörelser så länge man inte har ett mer långsiktigt mål i sikte.

Hur vidare vi står inför en ”dead cat bounce” i Bitcoin eller inte låter jag vara osagt. Jag tycker att det handlas kring historiskt intressanta nivåer, men framförallt tror jag att sättet Bitcoin handlats på senaste månaden närmar sig ett slut. Om detta utlöser en uppgångsfas, konsolidering eller störtdykning får framtiden utvisa. Hur som helst tycker jag det är värt att hålla ett öga på Bitcoin.

/
Fågeln

 

Disclaimer: Krönikan innehåller mina egna åsikter och skall inte ses som någon form av rådgivning.

Please follow and like us: