Den amerikanska inflationen ökade som väntat under februari

Den amerikanska inflationen ökade som väntat under februari.

På årsbasis var USAs inflation +2,2 procent (+2,1), att jämföra med Bloombergs analytikerkonsensus som låg på +2,2 procent.

Den amerikanska inflationen ökade som väntat i månadstakt. På månadsbasis var USAs inflation +0,2 procent (+0,5), att jämföra med Bloombergs analytikerkonsensus som låg på +0,2 procent.

Kärninflationen steg 0,2 procent på månadsbasis, väntat var +0,2 procent. På årsbasis var kärninflationen upp 1,8 procent (+1,8), väntat +1,8 procent.

USA, % februari, 2018 Konsensus januari, 2018
Inflation, YY 2,2 2,2 2,1
Inflation, MM 0,2 0,2 0,5

Konsensusdata från Bloomberg

Please follow and like us: