Den tyska industriproduktionen sjönk snabbare än väntat

Den tyska industriproduktionen sjönk snabbare än väntat i månadstakt under september.

På månadsbasis var Tysklands industriproduktion -1,6 procent (+2,6), att jämföra med Thomson Reuters analytikerkonsensus som låg på -0,8 procent.

Tyskland september, 2017 Konsensus augusti, 2017
Industriproduktion, MM -1,6 -0,8 2,6

Konsensusdata från Thomson Reuters