Detta är en CFD

CFD är ett derivat och står för Contracs For Difference vilket innebär att du som innehavare av en CFD har rättigheten att ta del av prisförändringen i en underliggande tillgång.

Tillgången kan vara en aktie, index, råvara, valuta eller ett räntepapper. Tanken med CFD:n är att den ska spegla värdet på den underliggande tillgången vilket gör prissättningen och prisförändringen i CFD:n blir tydlig och lätt att förstå.

Tabellen visar ett exempel där vi jämför prisförändringen i en aktie med prisförändringen i CFD:n på samma aktie. Priset på CFD:n är det samma som aktien vilket innebär att utvecklingen i kr och procent är 1 till 1. Här skiljer sig CFD:n från de flesta andra derivatprodukter då du ser en direkt koppling till priset på den underliggande tillgången.

 

I många andra derivat så som Mini Futures och Warranter är det svårt att se kopplingen till priset på den underliggande tillgången. Priset på produkten kan vara i princip vilket som helst då det inte speglar värdet på den underliggande tillgången vilket kan göra det svårare att följa utvecklingen.

Handel med säkerhetskrav

 

När du handlar med CFD:er så handlar du med något som kallas för säkerhetskrav. Att handla med säkerhetskrav innebär att CMC Markets endast reserverar en liten del av positionens totala värde i samband med att du placerar den på marknaden.

Om vi antar att du handlar aktien Ericsson där vårt säkerhetskrav är 5 %så innebär det att vi reserverar 5 % av positionens totala värde från ditt fria kapital.

Låt säga att du är intresserad av att köpa Ericsson till ett värde av 50 000 kr. Vårt säkerhetskrav på Ericsson är som nämnts 5 % vilket innebär att vi kommer att reservera 2 500 kr (50 000 * 5%) av det kapital du har på ditt konto hos CMC Markets. Vill du köpa guld till ett värde av 50 000 kr så kommer vi reservera 250 kr av ditt kapital då vårt säkerhetskrav i guld är 0,5 %. Generellt så är säkerhetskravet högre ju större volatilitet det är i den underliggande tillgången. Aktier har högst säkerhetskrav sedan kommer index, råvaror, räntepapper och sist valuta.

 

Handel med hävstång

 

Att CFD:er handlas med säkerhetskrav är det som ger utrymme att handla med hävstång.  I jämförelse med många andra hävstångsprodukter är inte hävstången inbyggd i CFD:n. Hävstången uppstår när du väljer att placera mer på marknaden än vad ditt konto är värt. Låt oss ta ett exempel där du handlar med hävstång H&M.

Ditt konto är värt: 50 000 kr
Önskad hävstång: 5 gånger
Positionsvärde:  250 000 kr
Säkerhetskrav i  H&M: 5 %

Eftersom du är intresserad av att handla med en hävstång som är fem gånger så innebär det att du behöver ta en position som är värd fem gånger mer än ditt kontovärde vilket i exemplet ovan innebär att du behöver placera 250 000 kr. Det är här säkerhetskravet kommer in i bilden. Eftersom säkerhetskravet i H&M är 5 % så reserveras endast 12 500 kr av ditt kapital i säkerhetskrav (250 000* 5%) då du tar din position. Hade du istället handlat via din nätmäklare så hade du behövt ha hela beloppet på ditt konto.

I bilden ovan ser exempel på handel med eller utan hävstång. När du handlar med CFD:er skall du med andra ord fokusera på positionsstorleken istället för säkerhetskravet. Storleken på Säkerhetskravet är egentligen är helt ointressant då det inte ger en tydlig bild av din exponering på marknaden, din risk. Det viktigaste är att hålla koll på hur stor din position/positioner är i relation till ditt kontovärde eftersom det är det som visar den verkliga hävstången. I filmen och bilden nedan visar vi hur enkelt det är att hantera positionsstorleken i vår handelsplattform.

Våra orderrutor är tydliga och transparenta. Du ser exakt hur stor din position är innan du placerar den på marknaden. Storleken styr du genom att ange hur många CFD:er du vill köpa/sälja eller genom att ange ett exakt värde på positionen.  I exemplet har vi angett positionens storlek via ”värde” genom att skriva 100 000 kr vilket motsvarar 66.046 CFD:er (66.046*1514,09= 100 000). Positionen har inte någon hävstång eftersom den är mindre än kontovärdet. Om du har fler än en öppen position behöver tänka på din totala exponering i relation till kontovärdet.

 

Inga förbestämda kontraktstorlekar

 

CMC Markets är en av få aktörer som erbjuder handel utan förbestämda kontraktstorlekar. Vi erbjuder dig flexibiliteten att själv välja hur stor eller liten position du vill ta. Om svenska index står i 1500 så innebär det att en CFD på index är värd 1500 kr. Vissa marknader har ett högre värde och handlas i en annan valuta än SEK vilket gör att en CFD då blir värd väldigt mycket. Ett exempel på detta är tyska DAX-index där en CFD ger ett positionsvärde på ca 110 000 kr. Hos CMC Markets har du möjligheten att handla delar av en CFD för att få ner storleken till den nivå du känner dig bekväm med. I bilden nedan ser du en CFD i DAX i jämförelse med 0,1 CFD i samma index. Eftersom positionen är en tiondel av en CFD så innebär det är värdet på positionen också är en tiondel.

Flexibiliteten i handeln via CMC Markets underlättar mycket för dig i din riskhantering. Du blir inte ”tvingad” att ta större positioner än vad du är bekväm med bara för att du vill handla en viss marknad.

Risker

 

Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk för ditt kapital, oavsett vilken typ av produkt du handlar eller investerar i. En vanlig missuppfattning när det gäller CFD:er är att produkten per automatik handlas med en extrem hävstång och att den är mer riskfylld än andra finansiella produkter.

CFD:er ger dig utrymme att handla med hävstång och väljer du att utnyttja detta  så måste du vara medveten om och förstå att risken ökar i takt med att du ökar din hävstång, det är mycket viktigt att du förstår. Det finns dock ingenting som säger att du måste göra detta. Du väljer själv hävstången genom att ta en mindre eller större position i relation till ditt kontovärde. Känner du dig inte bekväm att handla med hävstång ska du självklart undvika detta. Se då till att din totala exponering är lika med eller mindre än ditt kontovärde.  Det ska även tilläggas att du kan hantera risken i din position/positioner med hjälp av olika ordertyper men det återkommer vi till i en annan artikel.

Kristofer Berggren, CMC Markets

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.