Stimulansåtgärder väntas men marknaden kan bli besviken

Foto: Pixabay.

ECB väntas under torsdagseftermiddagen presentera nya stimulansåtgärder för att ge stöd åt ekonomin. Men med spridda förväntningar på exakt vilka penningpolitiska lättnader som kommer finns det också en risk för att centralbanken gör marknaden besviken.

“Det finns en stor osäkerhet kring vilka penningpolitiska åtgärder som ECB kommer att implementera i dag. Därför finns det en stor potential för stark volatilitet på valutamarknaden”, skriver Commerzbank inför beskedet.

ECB har inför beskedet signalerat att fler lättnader krävs för att mota en inbromsning i ekonomin och försvagade inflationsutsikter i grind, och en sänkning av depositräntan från -0,4 procent verkar vara den sannolikaste åtgärden.

Många bedömare spår att centralbanken även kommer att avisera nya obligationsköp. Samtidigt har direktionsledamöter offentligt kritiserat den åtgärden. ECB riskerar dock att få oönskade effekter, som en stärkt euro och stigande räntor, om centralbanken gör marknaden besviken.

“Vi tror att marknaden har lite för höga förväntningar på utfallet”, sade Kiran Sakaria, strateg på Handelsbanken, i EFN Makromorgon. Banken spår att ECB bland annat kommer att sänka räntan med 10 punkter och öppna upp för obligationsköp längre fram.

Det går stick i stäv med majoriteten av analytikerna i Reuters respektive enkät, som spår att centralbanken redan nu sjösätter obligationsköp på 30 miljarder euro per månad.

Tre av fyra bedömare i sammanställningen tror på en räntesänkning med 10 punkter. En som tror på kraftfullare åtgärder är nederländska finansjätten ING, som bland annat spår en sänkning med 20 punkter och nya obligationsköp på 30 miljarder euro per månad.

“Med ytterligare nedrevideringar av tillväxt- och inflationsprognoserna och i synnerhet ett ökat gap mellan inflationsförväntningarna och ECB:s mål är skälen till nya åtgärder från centralbanken starka”, resonerar ING i ett marknadsbrev.

Centralbankens inflationsmål är en nivå nära, men under, 2 procent. I augusti var inflationen i euroområdet 1,0 procent.

Ytterligare en åtgärd som ECB möjligen kan presentera är ett så kallat tudelat system för bankreserver, riktat åt att mildra effekterna på banksektorn från minusräntan. Vissa bedömare spår även att prognosen för den första räntehöjningen kommer att skjutas fram.

Centralbankens besked lämnas klockan 13.45, följt av den sedvanliga presskonferensen med ordföranden Mario Draghi klockan 14.30.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.