Ekonomin är idag är bättre rustad för en finanskris enligt bedömare

Ett decennium efter finanskrisens utbrott är ekonomin nu bättre rustad för att möta ytterligare en allvarliga finansiell kris. Det anser en majoritet av bedömarna i en enkät från tyska konjunkturinstitutet Ifo.

75 procent av de tillfrågade experterna från utvecklade ekonomier anser att deras länder står bättre rustade, samtidigt som endast 55 procent av experterna från tillväxtländer säger samma sak.

Vidare såg 86 procent av experterna från euroområdet, Kanada, Japan, Storbritannien och USA ett behov för ytterligare reformer i finanssektorn.

I enkäten tillfrågades 976 experter från 117 länder. 

Anton Wilén, Finwire

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.