Electrolux minskar rörelseresultat under första kvartalet

Electrolux, Stockholm. Foto: Anna Sundström.
Vitvarubolaget Electrolux redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Bolaget rapporterar minskad vinst.

Omsättningen uppgick till 29 710 miljoner kronor (27 906), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 29 422.

Rörelseresultatet blev 248 miljoner kronor (764). Rörelsemarginalen var 0,8 procent (2,7).

Rörelseresultatet inkluderar omstruktureringskostnader om 1054 miljoner kronor (596) som hänför sig till konsolidering av tillverkning i Nordamerika och Latinamerika.

Rörelseresultatet exklusive extraordinära poster utföll på 1 302 miljoner kronor (1 360), väntat var 1 224, med en rörelsemarginal exklusive extraordinära poster på 4,4 procent (4,9).

Resultatet före skatt var 90 miljoner kronor (672).

Resultatet efter skatt blev 79 miljoner kronor (551), analytikerkonsensus 76.

Resultat per aktie hamnade på 0,28 kronor (1,92).

Electrolux, Mkr Q1-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2018
Nettoomsättning 29 710 29 422 1,0% 27 906
Rörelseresultat 248 764
Rörelsemarginal 0,8% 2,7%
Rörelseresultat, ex eo 1 302 1 224 6,4% 1 360
Rörelsemarginal, ex eo 4,4% 4,2% 4,9%
Resultat före skatt 90 672
Nettoresultat 79 76 3,9% 551
Resultat per aktie, kronor 0,28 1,92

Konsensusdata från Factset

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.