Elekta ökar omsättning men rapporterar lägre än väntat nettoresultat första kvartalet 2017/2018

Medicinteknikbolaget Elekta redovisar ökad omsättning som var högre än väntat under första kvartalet 2017/2018. Nettoresultatet var lägre än väntat.

Omsättningen uppgick till 2 169 miljoner kronor (1 882), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 2 116.

Rörelseresultatet blev 38 miljoner kronor (-34), med en rörelsemarginal på 1,8 procent.

Rörelseresultatet exklusive extraordinära poster utföll till 38 miljoner kronor (55), med en rörelsemarginal exklusive extraordinära poster på 1,8 procent (2,9).

Resultatet före skatt var -1 miljoner kronor (-85). Resultatet efter skatt blev -1 miljoner kronor (-64), analytikerkonsensus 16,5.

Bruttoorderingången uppgick till 2 738 miljoner (2 662). “Orderingången i SEK ökade med 3 procent och var oförändrad beräknat på oförändrade valutakurser. Sammantaget är jag övertygad om att vi kan bättre, särskilt när Elekta Unity når marknaden i år”, säger vd Richard Hausmann i en kommentar.

Ebita, före jämförelsestörande poster och kundförluster, var 187 miljoner (166). Justerad ebita-marginal var 9 procent (9).

Kassaflödet efter löpande investeringar var -95 miljoner (-308).

“Min ledningsgrupp är på plats och vår organisation är anpassad i linje med det. Jag ser fram emot fortsättningen av räkenskapsåret och våra mål är tydliga. Vi ska tillbaka till lönsam tillväxt och genom kontinuerliga processförbättringar och kostnadsminskningar upprepar vi vårt mål om en EBITA-marginal på minst 20 procent”, säger vd Richard Hausmann i en kommentar i rapporten.

Ebita-marginalen på rullande 12 månader låg på 15 procent, vilket var enligt plan.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.