Mellby Gård ökar ägandet i Academedia

Marvin Holding Limited, ett holdingbolag ägt av EQT V och sin medinvesterare, har kommit överens om att sälja cirka 12,6 miljoner aktier i Academedia till tolv svenska och internationella investerare. Det framgår av ett pressmeddelande. 

En av köparna är Mellby Gård, som var en av ankarinvesterarna vid börsnoteringen av Academedia. Mellby Gård kommer genom transaktionen öka sitt ägande från omkring 20,1 till 21,1 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Efter försäljningen äger Marvin drygt 11,5 miljoner aktier, motsvarande 12,1 procent av kapitalet i Academedia. Det resterande innehavet kommer bli föremål för en så kallad lock-up fram till datumet för bolagets första kvartalsrapport för 2017/2018, vilken förväntas publiceras 26 oktober 2017. 

Under morgonen har det efteranmälts två stora poster i AcadeMedia om 6,3 miljoner vardera till kursen 58,85 kronor. Senast betalt i går var 59,75 kronor, vilket innebär en kursrabatt på 1,5 procent.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.