Ferrari höjer prognosen

Prestigebiltillverkaren Ferrari ökade omsättningen och resultatet i det tredje kvartalet. Den italienska biltillverkaren höjer även sin prognos. 

Omsättningen steg med 6,9 procent till 836 miljoner euro medan det justerade rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, ebitda, ökade med 31,8 procent till 266 miljoner euro. Leveranserna ökade med 3,4 procent till 2 046 fordon.Väntad omsättning var 831,6 miljoner euro, enligt Bloombergs sammanställning.

Det justerade nettoresultatet var upp 24 procent till 141 miljoner euro.

Ferrari höjer vinstprognosen för helåret. Sportbilstillverkaren spår nu att det justerade ebitda-resultatet blir cirka 1 miljard euro, upp från en tidigare prognos om 950 miljoner euro.

Intäkterna bedöms bli 3,4 miljarder euro, upp från tidigare prognostiserade 3,3 miljarder.