Finwires morgonnyheter i sammandrag – rapportfloden fortsätter

Huvudnyheterna från Finwire med bland annat svenska och utländska bolagsrapporter i korthet:

 

 • Rapporter: MTG:s rörelseresultat sjönk kraftigt i det fjärde kvartalet. Omsättningen steg och den organiska tillväxten ökade till 9,7 procent (9,3). Resultatet per aktie blev 0,57 kronor (4,56). Rörelsemarginalen sjönk till 3 procent (8,3). Mediekoncernen föreslår 12,5 kronor i utdelning (12).
 • BE Group ökade rörelseresultatet och omsättningen under det fjärde kvartalet. Resultatet efter skatt blev dock negativt. Stålgrossistbolaget ger ingen utdelning, precis som föregående år.
 • Gränges resultat blev lägre än väntat i det fjärde kvartalet. Omsättningen steg, men inte lika mycket som förväntat. Aluminiumbolaget höjer utdelningen till 3 kronor per aktie (2,40).
 • JM levererade ett rörelseresultat och resultat före skatt som blev bättre än väntat. Omsättningen steg och blev 3,6 procent bättre än vad analytikerna räknat med. Bostadsutvecklaren höjer utdelningen till 11 kronor per aktie (9,50).
 • Lundin Petroleum minskade förlusten i det fjärde kvartalet och ökade omsättningen mer än väntat. Oljebolaget föreslår 4 kronor per aktie i utdelningen. Analytikerna hade inte räknat med någon utdelning, som var 0 föregående år.
 • Skanskas nettoresultat blev något högre än väntat i det fjärde kvartalet och omsättningen låg i linje med förväntningarna. Orderingången var 33,2 miljarder kronor (39,6). Byggbolaget föreslår 8,25 kronor i utdelning (8,25).
 • Academedia överraskade på uppsidan för både resultat och omsättning. Resultatet per aktie blev 1,21 konor, en 27 procentig ökning från föregående år. Antalet studenter ökade med 11,1 procent.
 • Inwidos resultat före skatt sjönk och blev sämre än väntat. Omsättningen blev i linje med konsensus. Företaget föreslår oförändrad utdelning på 3,50 kronor. Bolaget inleder effektiviseringsprogram som väntas dra ner kostnaderna med 100  miljoner kronor på årsbasis, från och med nästa år.  
 • Affärer: MTG slår samman MTG Nordics med danska TDC Group.
 • Utländska rapporter: Nokia levererade ett resultat per aktie på 0,13 euro (0,12). Även omsättningen steg mer än väntat. Telekombolaget höjer utdelningen till 0,19 euro per aktie (0,17). Av bolagets prognos framgår att de har ambitionen att höja utdelningen redan 2018.
 • Novo Nordisk minskade resultatet oväntat mycket i det fjärde kvartalet. Även omsättningen blev något lägre. Bolaget höjer utdelningen till 7,85 danska kronor per aktie (7,60).
 • Microsoft ökade omsättningen och slog vinstförväntningarna.
 • Facebooks omsättning överraskade på uppsidan. Antalet aktiva användare blev ungefär som väntat. Aktien handlades ner fyra procent i efterhandeln.
 • Från vår omvärld: Kreditvärderingsjätten Moodys sänker sina utsikter för amerikanska fordonsjätten Ford till negativa, från tidigare stabila. Samtidigt bekräftades kreditbetyget Baa2.
 • Pandora Media omorganiserar och meddelar att uppsägningar kan bli aktuella.
 • Makro: Kinas inköpschefsindex för industrin var oförändrat på 51,5 i januari, enligt Markit Caixin. Ekonomerna hade räknat med en liten nedgång.
Please follow and like us: