Fluoguide klättrar 39 procent i premiärhandeln på Spotlight

Forskningsbolaget Fluoguide började idag den 7 maj att handlas på Spotlight Stock Market. 
Fluoguide är ett danskt bolag som har utvecklat en lösning som kan komma att förändra framtida cancerkirurgi, minska lidande samt öka sannolikheten för överlevnad för cancerpatienter globalt. Lösningen är en produkt som injiceras i patienten i samband med operation och gör tumören fluorescerande och därmed möjlig att särskilja från den friska vävnaden. 

Fluoguide genomförde inför noteringen en nyemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner. Nyemissionen tecknades till 244 procent och blev därmed övertecknad.
Bolaget tillfördes 16,0 miljoner danska kronor före emissionskostnader på 1,8 miljoner danska kronor. Teckningskursen var 14,85 danska kronor per unit, vilket motsvarar 4,95 danska kronor per aktie.

Aktien som handlas i danska kronor har hittills idag handlats till 7,10 kronor som högst betalt och 5,70 kronor som lägst betalt. Klockan 10.00 var senast 6,86 kronor, vilket motsvarar en uppgång med 39 procent jämfört med teckningskursen på 4,95 kronor. Aktier för 5,3 miljoner danska kronor har bytt ägare hittills idag. Bolaget har 7,22 miljoner aktier utestående och börsvärdet är 50 miljoner danska kronor räknat på senast betalt.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.