FM Mattsson Mora växte organiskt – vinsten steg

FM Mattsson Mora. Pressbild.

FM Mattsson Mora redovisar ökar omsättningen och vinsten i det tredje kvartalet.

Omsättningen uppgick till 256,9 miljoner kronor (245,4), en ökning med 5 procent mot föregående år. Rörelseresultatet blev 21,8 miljoner kronor (18,9), med en rörelsemarginal på 8,5 procent. I föregående kvartal var rörelsemarginalen 8,7 procent.Resultatet före skatt var 20,4 miljoner kronor (19,2). Resultatet efter skatt blev 18 miljoner kronor (14,8), en ökning med 22 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,34 kronor (1,29), vilket innebär en ökning med 4 procent mot föregående år.

FM Mattsson Mora lämnar ingen prognos utan arbetar med finansiella mål.

Tillväxten i kvartalet är nästan helt drivet av en organisk tillväxt i Norden där Danmark och Norge visade starkast utveckling, skriver vd Fredrik Skarp i rapporten.

“Med bara en kort tid kvar av 2017 kan vi konstatera att mycket har hänt, där börsnoteringen i april självklart var en mycket viktig milstolpe. Vi känner oss trygga i hur vi målmedvetet arbetar vidare i linje med vår strategi att bli både starkare och snabbare med fokus på position, effektivitet och engagemang”, avslutar han sitt vd-ord.

FM Mattsson Mora, Mkr Q3-2017 Q3-2016 Förändring
Nettoomsättning 256,9 245,4 4,7%
Rörelseresultat 21,8 18,9 15,3%
Rörelsemarginal 8,5% 7,7%
Resultat före skatt 20,4 19,2 6,3%
Nettoresultat 18 14,8 21,6%
Resultat per aktie, kr 1,34 1,29 3,9%