“Alla indikatorer pekar på att globala tillväxten skall ned”

Det uppger Storebrand Asset Managements (SAM) chef för räntor och investeringsstrategi Dagfin Norum i samband med presentationen av deras marknadssyn för första halvåret 2019.

Tillväxtförväntningarna har sänkts, men momentum bedöms ha toppat och siffrorna har överraskat på nedsidan. De kommer troligtvis att revideras längre ned på sikt.Man nämner bland annat de europeiska vinsttillväxtförväntningarna som ligger enligt den senaste översikten på 9 procent.

”Vår hypotes är att de siffrorna är kanske något på den högre sidan”, säger Norum till Finwire i anslutning till presentationen.
På frågan om det är inprisat svarar strategichefen att prisbilden är relativt balanserad, men lite på den dyrare sidan.

Han bedömer samtidigt att något behövs för ett större börsras, samt tillägger att man bör ha aktier i portföljen.

”Att säga att man inte ska ha aktier… det kan hända att du får rätt men det kan ta många år innan du får rätt”, säger SAM-chefen.

Norum bedömer även att det finns större divergenser i aktiemarknaden efter den senaste marknadsoron, varför förutsättningarna anses vara bättre för aktiv aktieförvaltning nu jämfört med slutet av 2018.

Vidare kommenterar han den amerikanska centralbankspolitiken och nämner att marknaden nu faktiskt prisar in en räntesänkning.

”Det tror inte vi på. Vi tror att det kommer 1 till 2 räntehöjningar till under 2019 från den amerikanska centralbanken”, uppger investeringsstrategen.

Vid onsdagens räntebesked valde den amerikanska centralbanken att slopa det tidigare uttalandet om behovet för “några ytterligare gradvisa räntehöjningar”. Dessutom utlovar centralbanken att vara “tålmodig” gällande framtida höjningar av styrräntan.

Investeringsstrategen ser positivt ur ett riskperspektiv på den nya hållningen från den amerikanska centralbanken där man har intagit en mjukare hållning.

”Hade Federal Reserve kommit med en väldigt aggressivt och hawkish uttalande i onsdags hade marknaden inte stigit i alla fall, för att uttrycka det så”.

I Kina är tillväxten på väg ned och handelskriget märks av. SAM/SPP Fonder tror att det troligtvis kommer att bli sämre där innan det blir bättre.

Däremot kommer infrastrukturinvesteringar, skattesänkningar och reducerat reservkrav sannolikt stabilisera tillväxten över tid.

”Det är viktigt för oss då tillväxtmarknader står för cirka två tredjedelar av tillväxtbidraget till den globala tillväxten”, berättar Norum.

I Europa med allokeringsrekommendationen normalvikt är Brexit en viktig händelse under 2019. Norums uppfattning är att ingen riktigt vet hur det kommer att sluta. 
”Inte ens britterna själva vet det”.

Han nämner att det tog sju år för Kanada att få fram ett handelsavtal med EU, och ett sämre Brexitutfall som tillför mer risk kan, allt annat lika, medföra en sänkt allokeringsrekommendation.

”2019 kommer bli ett år där vi pendlar mellan undervikt och normalvikt, som det ser ut i dagsläget”, kommenterar SAM-chefen.

Stora konkurser i Italien kan även bli ett problem, med den tidigare situationen i Grekland i färskt minne. Vidare kan ett italienskt EU-utträde få en stor negativ påverkan. Man betraktar dock sannolikheten för detta scenario som mycket låg.

Både Brexit och Italien kommer troligtvis prägla nyhetsflödet under 2019, bedömer han.

I Sverige finns det tecken på att toppen har nåtts. Det hänförs delvis till den varma sommaren, men i egenskap av att vara en öppen och liten ekonomi påverkas Sverige av en avtagande global tillväxt.

På räntesidan är fondbolagets syn att räntorna kan komma att stiga något, med tillägget att man inte vågar ligga med lång duration. SAM/SPP Fonder rekommenderar att man underviktar duration, enligt marknadsrapporten.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.