AXA WF Framlington Robotech har överpresterat 10 procent mot index sedan årsskiftet

AXA WF Framlington Robotech A EUR steg 8,2 procent i april, medan jämförelseindexet ökade 3,8 procent. Det innebär att fonden är upp 30,5 procent hittills i år, medan jämförelseindexutvecklingen lyder 19,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarteamet skriver i en kommentar att efter en stark inledning på året fortsatte aktiemarknader att stiga under april. Det hänförs främst till en förbättring av sentimentet vad gäller mer cykliska delar av marknaden, då det uppkommit tecken på en stabilisering av den globala industriella aktiviteten.

Fonden utvecklades positivt under månaden, och från förvaltarhåll uppmuntras man av de förbättringar som noterats på halvledarmarknaden. De väntar sig att efterfrågan från slutmarknaden kommer att förbättras i takt med att 2019 fortlöper.

Under månaden har man ökat positionerna i halvledarbolagen Qualcomm, TSMC och Cypress Semiconductor. Därutöver har man ökat exponeringen mot det sedan i mars nya innehavet Analog Devices, ihop med Dexcom och Siemens.

Viss vinsthemtagning gjordes i bolagsnamnet Xilinx samt de japanska företagen Keyence och Fanuc.

Innehavet i Rockwell Automation har istället avyttrats.

Förvaltarteamet är fortsatt positiva till utsikterna för robotik och automatisering, och ser framför sig en höjning vad gäller investeringsnivån inom industri och tillverkning. Det bör agera stöd för sektorerna.

De tillägger dock att den ekonomiska situationen i Europa har försvagats, där den politiska situationen i Italien samt i Storbritannien ses som två orosmoln.

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.