AXA:s Robotechfond har gått bättre än index hittills i år – drar ner på hälsovård

AXA WF Framlington Robotech A EUR steg 6,3 procent i februari, vilket medför att fonden är upp 16,5 procent hittills i år. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 12 procent, vilket är sämre. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarteamet skriver i en kommentar att aktiemarknaden fortsatte att utvecklas positivt i februari, efter en stark månad i januari. De tillägger dock att uppgången skall ses i ljuset av nedgången i december.

Vad gäller portföljen har man gjort ett antal förändringar under månaden.

Fondens förvaltningsteam har fortsatt att minska några av positionerna inom hälsovård, däribland Philips och Becton Dickenson. Istället har man ökat exponeringen mot Texas Instruments.

Vidare har man köpt ytterligare aktier i Dexcom, ett innehav som man gjorde vinsthemtagningar i under januari.

Från förvaltarhåll är man positiva till bolaget som anses ha rapporterat starka kvartalssiffror. Vidare levererade företaget en svagare guidance för 2019, som förvaltarteamet menar är konservativ.

Inför framtiden bedömer man att det har skett vissa betydande förändringar inom den politiska miljön så här långt, där den amerikanska centralbanken nu agerar stödjande för aktiemarknader medan handelssamtalen mellan USA och Kina utvecklas positivt.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.