Carnegie ser positivt på Epiroc

Minetruck MT65. Epiroc. Pressbild.

Carnegie Strategifond har köpt aktier i ABB, Atrium Ljungberg, Epiroc och Holmen i oktober. Köpen har finansierats med försäljning av delar av innehaven i Investor och Telia.

Det framgår av en månadsrapport. Fonden sjönk med 4,4 procent i oktober, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 0,2 procent.
“Epiroc, som knoppats av från Atlas Copco, tillverkar bland annat borriggar samt bergbrytnings- och anläggningsutrustning. Den historiska tillväxten är god, marginalen hög och skuldsättningen låg”, berättar förvaltarteamet. 
Förvaltarteamet skriver i en kommentar att aktiemarknaderna var sällsynt svaga i oktober. Däremot uppvisade inte kreditmarknaderna samma nervositet. 

“Det kan ses som ett tecken på att börsutvecklingen snarast var en korrigering snarare än inledningen på en större nedgång”, kommenterar teamet bakom fonden. 

De största aktieinnehaven var Investor, Holmen och Lifco med portföljvikter om 8,5, 4,4 respektive 4,2 procent.
 

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.