Didner & Gerge Small and Microcap föll med Paradox som största innehav

Didner & Gerge Small and Microcap sjönk med 10,7 procent i oktober, samtidigt som dess jämförelseindex sjönk 7,4 procent. Det medför att fonden har tappat 10,4 procent sedan årsskiftet, enligt en månadsrapport.

Förvaltarteamet skriver i en kommentar att de innehav som bidrog mest positivt i portföljen var Takkt, Airboss of America och Flexqube. De innehav som bidrog mest negativt under perioden var Victoria, Paradox och Bahnhof.

De största innehaven per utgången av månaden var Paradox, Bahnhof och Aurelius med portföljvikterna 5,6, 5,1 respektive 4,4 procent.

IT stod för 28,6 procent av allokeringen vid månadsskiftet, följt av industrivaror & tjänster med 18,3 procent.

Carl Becht, Finwire

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.