Enter ser fortsatt kurspotential i Addtech

Addtechs kvartalsrapport som släpptes under morgonen var väldigt stark över i princip hela linjen, enligt Enter-förvaltaren Jon Hyltner som bedömer att det finns fortsatt kurspotential i aktien.

“Det var en bra tillväxt inom samtliga affärsområden. Hela 22 procent organisk tillväxt på gruppen och 40 procent högre EBITA jämfört med förra året är imponerande. Även om Addtech säger att marknadsefterfrågan har varit stark är det uppenbart att bolaget tagit marknadsandelar under kvartalet, vilket är positivt”, uppger aktieförvaltaren i en kommentar.

Addtech var i samband med den senaste innehavsrapporteringen ett stort innehav i Enter Sverige Pro, Enter Sverige, Enter Preserve och Enter Småbolagsfond. Den sistnämnda förvaltas av Catrin Jansson.

“Det som stack ut mest i kvartalet som vi ser det är den starka tillväxten inom Industrial Process där EBITA växte hela 71 procent i kvartalet. Försäljning av komponenter till scrubbers (utsläppsrening till fartyg) har antagligen bidragit en hel del till tillväxten i kvartalet”, förklarar Hyltner.

Från förvaltarhåll ser man Addtech som ett långsiktigt intressant innehav.

Hyltner bedömer även att det finns fortsatt kurspotential: “De kommer fortsätta driva tillväxt genom förvärv och deras decentraliserade modell gynnar entreprenörsanda vilket vi tror är bra för tillväxt och lönsamhet. Sedan räknar vi inte med samma explosiva utveckling som i detta kvartalet men vinsten ser ut att fortsätta växa i en bra takt och estimaten kommer komma upp efter den här rapporten. Så även om aktien gått väldigt starkt så borde den kunna hålla upp i närtid också”.

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.