Fonder som är vinnare på Mips rapportrusning

Ett antal fonder med stora relativa innehav i Mips gynnas av att aktien stiger nästan 20 procent under inledande börshandel, mot bakgrund av morgonens kvartalsrapport.

I toppen återfinns Swedbank Robur Microcap där aktien hade en portföljvikt om 5,7 procent vid utgången av oktober månad, enligt analystjänsten Morningstar.

Swedbank-fonden följs av Consensus Småbolag och Lancelot Avalon där innehavet utgjorde i båda fallen 4,8 procent av portföljen. Consensus ökade innehavet med cirka 30 procent från föregående innehavsrapportering.

Därefter är det Skandia Link Carnegie Sw Sm Cap och Enter Småbolagsfond där Mips hade portföljvikterna 3,5 respektive 2,6 procent.

Mips redovisade under morgonen en omsättning på 51,2 miljoner kronor (27,3), en ökning med 88 procent mot föregående år. Rörelseresultatet blev 20,8 miljoner kronor (0,1), med en rörelsemarginal på 40,6 procent (0,4).

Carl Becht, Finwire

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.