Kavaljer Multi-förvaltare ser stabila intäkter för Bahnhof

Bahnhof är ett av de främsta noterade kvalitetsbolagen med mycket stabila intäkter, enligt Kavaljer-förvaltaren Peter Lindvall.

Fonden Kavaljer Multi har under februari ökat i Bahnhof. Bredbandsoperatören har utvecklats relativt svagt hittills i år med en nedgång om 9,8 procent sedan årsskiftet.Den svaga kursutvecklingen sker bland annat mot bakgrund av att Bahnhof överväger att återigen göra Elementica till ett helägd dotterbolag.

Lindvall ser dock ljust på bolaget.

“Vi anser att Bahnhof med hänsyn till många år av stabil omsättnings- och vinsttillväxt är ett av de främsta noterade kvalitetsbolagen. Bolagets intäkter är mycket stabila, även vid en eventuell konjunkturnedgång, då bredband kanske är det sista som både företag och privatpersoner drar in på”, uppger förvaltaren i en kommentar till Finwire.

Förvaltarteamet bakom fonden ser också goda möjligheter för Bahnhof att växa ytterligare med molntjänster till företag som vill ha en säkrare lagring av data efter den lagändring (Cloud Act) i USA som ger amerikanska intressen tillgång till innehållet i alla amerikanska molntjänster oavsett var de befinner värden.

Bolaget anses även ha en stabil och bevisat bra och mycket engagerad ledning med ett stort ägande i bolaget, som nyligen ökats.

Enligt förvaltaren finns det även uppsida på den värderingsmässiga fronten.

“Värderingen som var nere på EV/EBIT 14 anser vi vara mycket lågt för så stabilt bolag med goda tillväxtförutsättningar som Bahnhof”.

Vad gäller Elementica förklarar Lindvall att det är liten del av Bahnhof och man ser inte att Elementica kommer att påverka Bahnhofs intjäning på kort sikt.

“På längre sikt finns det en uppsida i projektet om Bahnhof bestämmer sig för att starta projektet”, kommenterar förvaltaren.

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.