Lannebo har tankat MTG, Nolato och Sobi

Foto: Pixabay.

Lannebo Småbolag sjönk med 0,3 procent i november, vilket var bättre än dess jämförelseindex som under samma period föll med 0,8 procent. Fondens avkastning sedan årsskiftet summerar därmed till 3,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Bland större köp noteras MTG, Nolato och Sobi. Större försäljningar gjordes i Latour, Addtech och Securitas.

De största innehaven per utgången av månaden var Securitas, Huhtamäki och Castellum med portföljvikterna 5,4, 5 respektive 4,6 procent. Fonden hade 48 innehav vid månadsskiftet.

Under månaden avslutades rapportperioden.

“De återstående rapporterna var mestadels solida”, skriver förvaltarna Johan Ståhl och Hjalmar Ek.

Recipharms rapport ansågs stark.

“Recipharm, som är en kontraktstillverkare av läkemedel, presenterade siffror som stärkte tron på att de senaste årens betydande investeringar börjar bära frukt”, skriver förvaltarna.

Även finska vårdgivaren Terveystalo släppte starka siffror. Förvaltarna tror också på Bravida.

“Även om byggmarknaden dämpas är Bravidas exponering mot bostadsbyggande begränsat och bolaget har alla förutsättningar att fortsätta konsolidera en fragmenterad marknad.”

Swecos rapport var däremot en liten besvikelse enligt fonden.

Förvaltarduon lyfter även upp Vitrolife, ett bolag som under perioden hade en kapitalmarknadsdag i Göteborg.

“Det finns goda möjligheter att fortsätta växa genom breddningen av produktportföljen, en växande underliggande marknad samt högre marknadsandelar. Bolaget levererade även en
stark kvartalsrapport under månaden.”

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.