Oktoberkortning av Netflix och Amazon gav lyft för Jupiter

Foto: Pixabay.

Jupiter Global Absolute Returns förvaltarteamet skriver i en kommentar att oktober var en tuff månad för aktiemarknader, där fall på mellan 5 till 10 procent var vanligt förekommande. Deras fond steg dock med 2,6 procent under den svarta månaden.

Fondenslåga beta bidrog positivt. Bland positiva bidragsgivare finns ett antal kortpositioner, däribland i Netflix, Amazon, Wayfair och Nvidia. Aktierna har stigit kraftigt trots vissa orosmoment på marknaden, trots svagheter i balansräkningarna samt i förvaltarteamets mening ohållbara tillväxtstrategier.

På minussidan återfinns fondens långpositioner i energisektorn, däribland BP och Transocean.

Inför framtiden bedömer förvaltarteamet att fonden har presterat som förväntat väl i en fallande marknad. Vidare anser man att fonden är väl positionerad för att gynnas av starkare rotationer vad gäller allokering sett till länder och investeringsstil.

Fonden har tappat 0,5 procent sedan årsskiftet, i likhet med dess jämförelseindex. 

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.