Pandora, Coty och Bang Olufsen sänkte Pacific Extraordinary Brands 

Pacific Extraordinary Brands B backade med 1,4 procent under maj, vilket innebär att fonden stigit med 12,8 procent sedan årets början. Fondens jämförelseindex steg med 1,7 procent under månaden.

Bland de bidrag som bidrog mest positivt till avkastningen under perioden märktes Tiffany, Ralph Lauren och Burberry. I den negativa vågskålen fanns innehaven i Pandora, Coty och Bang Olufsen.

Under perioden har innehavet i Lagardere avyttrats.

Vid månadens utgång hade fonden en kassaandel om 5,7 procent. Största positioner var Tiffany, Prada och PVH.

Jonathan Furelid, Finwire

Please follow and like us: