Pareto Global har sålt innehavet i Pandora

Förvaltarteamet bakom fonden Pareto Global förväntar sig fortsatt stark men något lägre vinsttillväxt i 2019. Vidare har man avyttrat innehavet i danska Pandora. Det framgår av en månadsrapport.

Kombinationen av stark resultatutveckling och fallande aktiekurser har lett till en kraftig reducering av bolagens värderingar, skriver fondens förvaltningsteam. Man pekar på att den egna portföljen värderas till 12 gånger förväntat resultat på 2019, vilket ses som attraktivt i absoluta termer och relativt marknaden.

Pareto Global B sjönk 11,8 procent i december, samtidigt som dess jämförelseindex tappade 10 procent. Det medför att fonden är ned 12,5 procent under 2018, vilket är sämre än jämförelseindex som tappat 1,1 procent under samma period.

Månaden präglades av få nyheter från portföljbolagen, varför de kraftiga korrektionerna drevs av generell rädsla för bland annat lågkonjunktur och amerikansk protektionism.

Pandora har haft ett turbulent år med en aktiekurs som rasat kraftigt. Förvaltarteamet har gradvis minskat exponeringen och valt att avyttra innehavet.

“Den nya ledningen har vidtagit åtgärder för att sakta ner expansionsgraden och istället fokusera mer på lönsamhet i befintliga butiker. Vi stöder den nya strategin, men tror att 2019 kommer att vara ett år i motvind och att det kommer bli värre innan det blir bättre”, kommenterar förvaltarteamet.

På plussidan finns istället det för stunden största innehavet Microsoft som gett en avkastning på 476 procent sedan den första investeringen i slutet av 2012.

De största innehaven per utgången av månaden var Microsoft, Prudential och Discover Financial Services med portföljvikterna 8,0, 7,0 respektive 5,8 procent.

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.