Private equity har blivit mer populärt bland investererar enligt OPM

OPM Listed Private Equity steg 11,8 procent i januari, vilket gör det till fondens bästa månad sedan start. Det framgår av en månadsrapport.

 

Förvaltarteamet skriver i en kommentar att private equity blir allt populäre bland investerare. Särskilt allokeras kapital till de private equity-bolag som kan visa på lång historik med hög avkastning.
“I den kategorin finns många av våra innehav. Till exempel startade KKR sin verksamhet 1976 och har sedan start levererat en årlig nettoavkastning på 19 procent i sina private equity-fonder, att jämföra med MSCI Worlds 9 procent. 2018 ökade KKR det förvaltade kapitalet med 16 procent och den utdelningsbara vinsten efter skatt gick upp 18 procent”, kommenterar fondens förvaltningsteam.

En av många fördelar med private equity anses vara ägarmodellen med långsiktigt aktivt ägande och stort fokus på effektiviseringar och tillväxt. Man ställer sig även positiv till möjligheten att ta vara på investeringsmöjligheter vid marknadsoro.

Det starka månadsresultatet för fonden hänförs till den breda marknadsuppgången, samt positiva nyheter avseende bolagsförsäljningar, kapitalresningar och årsrapporter som överträffat förväntningar.

De främsta bidragsgivarna var Compass, Apollo, Softbank och Aurelius med tvåsiffriga uppgångar.

Fondens största innehav i form av Blackstone kunde rapportera en värdeökning i private equity-fonderna på 19 procent under 2018, trots ett svagt sista kvartal.

De största innehaven per utgången av månaden var Blackstone, KKR och Apollo med portföljvikterna 7,7, 7,3 respektive 6,6 procent.

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.