SPP Aktiefond USA steg 7,6 procent i augusti

Clouds Turmoil Political Statue Of Liberty

SPP Aktiefond USA steg 7,6 procent i augusti, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 22,9 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period backat 22,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

IT stod för 27,2 procent av allokeringen vid månadsskiftet, följt av finans med 14,2 procent.

De största innehaven per utgången av månaden var Apple, Microsoft och Amazon med portföljvikterna 4,5, 3,3 respektive 3,2 procent.

Carl Becht, Finwire

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.