Swedbank Robur Technology ser positiva utsikter för spelsektorn

Pressbild: Fortnite

Swedbank Robur Technology ökade 25,4 procent i det första kvartalet, medan jämförelseindexet steg 25,3 procent. Fondens förvaltningsteam ser goda utsikter för spelsektorn. Det framgår av en kvartalsrapport för fonden.

 

Förvaltarteamet med Johan Söderström i spetsen skriver i en kommentar att det första kvartalet präglades av en stark och bred marknadsuppgång efter en svag avslutning på fjolåret.

För fondens del rörde sig de största innehaven Visa, Microsoft och Google uppåt i takt med marknaden och blev följaktligen även de största bidragsgivarna till fondens avkastning under perioden.

En större del av fondens kvartalsrapport tillägnas spelsektorn, där det skedde en hel del.

Google presenterade nyligen den nya spelstreamingtjänsten Stadia där användare kan spela endast med hjälp av en spelkontroll, skärm och internetuppkoppling. 

“Tjänsten kommer att kräva en snabb internetuppkoppling och alla tekniska detaljer, spelutbud och prissättning är ännu inte offentliggjorda. Men den kan bidra till att göra spelandet billigare och mer lättillgängligt, vilket bör öka spelmarknadens storlek”, förklarar förvaltarteamet och tillägger att Amazon, Microsoft och Apple väntas lansera liknande tjänster. 

Från förvaltarhåll nämner man vidare att 2018 var ett krävande år för de stora spelutvecklarna då ett antal lanseringar av storsäljande spel skapade hård konkurrens, däribland Fortnite från Epic Games.

Utsikterna för spelsektorn målas dock upp som goda. 

“Med streaming som ny distributionsplattform som kan öka marknadens storlek, fortsatt expansion av höglönsam digital distribution till allt lägre kostnad och lovande kommande lanseringar ser vi positivt på spelsektorns möjligheter inför framtiden”, avslutas den spelrelaterade kommentaren med. 

Vad gäller portföljen minskade fonden exponeringen mot halvledarindustrin i det första kvartalet i takt med stigande aktiekurser.

Förvaltarteamet nämner att marknaden för produktion av halvledare har blivit allt mer koncentrerad. Bolag har köpts upp eller gått ihop för att skapa tillräcklig storlek för att kunna genomföra de allt större investeringar som krävs för att producera halvledare i takt med den tekniska utvecklingen.

Fonden köpte även in säljoptioner som skyddar upp till 10 procent av fondens värde mot kursfall, givet vissa förutsättningar.

De största innehaven i fonden var per utgången av kvartalet Microsoft, Visa och Google med portföljvikterna 9, 8 respektive 7,9 procent.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.