Tellus Investmentbolag omviktar till mer defensiva aktier

Förvaltarteamet på Tellus Investementbolag skriver i en kommentar att teknikorienterade bolag fick återigen mest stryk, men även många andra sektorer hade det svårt.

“Vi har nu kommit in i ett skede där marknadspsykologi snarare än ekonomiska fundamenta är det styrande för börsutvecklingen. Därför tenderar många så kallade framtidssektorer att vara de som tar mest stryk eftersom kursutvecklingen varit så pass stark tidigare i dessa områden att många investerare väljer att realisera vinster”, kommenterar teamet bakom fonden. 
Under tiden har man fortsatt med att omvikta fonden till mer defensiva branscher och innehav. Exponeringen mot teknik är nu nere på cirka 18 procent. Hälsovård ligger på cirka 11 procent och kraftförsörjning på drygt 7 procent, berättar förvaltarteamet.

De största innehaven per utgången av månaden var Berkshire, Microsoft och Vestas med portföljvikterna 6,3, 5,0 respektive 5,0 procent.

Tellus Investmentbolag sjönk med 1,7 procent i november, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 8,3 procent. Det framgår av en månadsrapport. 
Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.